Đo Đạc Địa Hình Và Trắc Địa Công Trình

  • Bố trí, định vị tim trục công trình nhà ở, nhà cao tầng, khu công nghiệp, định vị tim đường, hố ga phục vụ cho công tác thi công hạ tầng, cắm mốc phân lô các dự án.
  • Quan trắc biến dạng công trình: Lún, nghiêng các công trình nhà cao tầng theo quy định, quan trắc lún công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  • Khảo sát, đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng cao độ, địa hình, tính toán khối lượng san lấp, kiểm tra khối lượng san lấp trong quá trình thi công các công trình khu quy hoạch nhà ở, công trình công cộng, khu du lịch nghỉ dưỡng, công trình hạ tầng kỹ thuật cầu đường, khảo sát địa hình đáy sông…
  • Đo đạc kiểm tra hệ thống ranh mốc trong quá trình xây dựng phục vụ cho công tác quản lý các khu dân cư sao cho hiệu quả nhất.