Tư Vấn Và Thiết Kế

  • Tư vấn lập thủ tục xin thỏa thuận mép bờ cao, hành lang an toàn cầu, đường, sông rạch.
  • Tư vấn thiết kế và lập thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở, bờ kè, cầu đường và xin cấp số nhà cho nhà ở, nhà chung cư, khu quy hoạch phân lô.
  • Lập giấy chứng nhận sự phù hợp công trình, hoàn công các công trình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
  • Tư vấn thiết kế và lập thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/2000, 1/500), phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, duyệt phòng cháy chữa cháy.
  • Tư vấn, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn.
  • Tư vấn lập thủ tục xin thỏa thuận chiều cao tĩnh không đối với các công trình nhà cao tầng.
  • Tư vấn tìm kiếm các quỹ đất tiềm năng, lập thủ tục xin thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư.