Hướng Dẫn Backup Email Outlook 2010

Hướng Dẫn Backup Email Outlook 2010
5 (100%) 1 vote

 

                                                             HƯỚNG DẪN BACKUP EMAIL

BƯỚC 1:  Mở giao diện chương trình Microsoft outlook

 

BƯỚC 2:  Click File ->  chọn Open

 

Bước 3: Xuất hiện như trong hình click chọn “Import” để xuất file lưu.

Bước 4: Chọn import another …..

 

Bước 5: Chọn outlook data file (.pst)

 

5.sgred-backupemail

Bước 6: Chọn email cần lưu. ở đây mình chọn email là dat.bui@bdssaigon.vn để lưu toàn bộ email đến , email đi. Nếu bạn chỉ backup hộp thư đến thì mình chọn thư mục “Inbox” hoặc chỉ backup hộp thư đi thì chọn “Sent”

6.sgred-backupemail

Bước 7: Click chọn đường dẫn đễ backup. Có 3 options. Chọn options mong muốn, ở đây mình chọn replace…………exported : để có thể thay thế bane backup cũ.

7.sgred-backupemailReplace duplicates with items exported : Backup đè lên backup cũ.

Allow duplicate items to be created : Cho phép lưu trữ mới tạo ra.

Do not export duplicate items : Xuất file backup không trung lặp với backup cũ

Bước  8: Chọn finish để kết thúc.

Nguồn: IT SGRED – 2017

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *