Các bước đo lưu vào máy toàn đạc điện tử Nikon

You are here:
< Back
Các bước đo lưu vào máy toàn đạc điện tử Nikon
Rate this post

Các bước đo lưu vào máy toàn đạc điện tử Nikon

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra số liệu qua phím bấm 7 được sử dụng để cài đặt và nhập máy tính điểm nhanh chóng. Ở nơi cài đặt máy tính điểm có thể bạn có thể nhập trực tiếp vào máy trạm điểm X, Y, Z hoặc dùng giao diện theo cách để xác định vị trí máy in điểm số Nikon một way rapid. Nếu bạn phải xác định chính xác vị trí gần như tuyệt đối, bạn phải sử dụng các thiết bị như  bình thường,  kết quả về độ cao có độ chính xác cao nhất

You click vào Known known to progress to the device

huong-dan-do-chi-tiet-may-toan-dac-tu-tu-nikonhuong-dan-do-chi-tiet-may-toan-dac-tu-tu-nikon

Sau khi cài máy trạm cài đặt là quá khai báo đến định hướng vị trí, máy tính điện tử Nikon cho bạn hai lựa chọn chính là sử dụng định hướng bằng góc tọa độ hoặc trực tiếp vào định dạng độ phân giải direction if available

Định hướng qua định hướng điểm định vị

nhap-toa-do-diem-dinh-huong

Định hướng thông qua một hướng dẫn đơn giản

khai-bao-qua-goc-phuong-vi

Sau khi bạn đã hoàn thành hai bước trên, bạn có thể thực hiện kiểm tra thông tin bình thường và dữ liệu đã được lưu vào bộ nhớ máy để bạn có thể trỏ dữ liệu này sang máy tính đơn giản và rapid.